Niezbędnik studenta

Pisanie prac dyplomowych to problem? Z nami wszystko jest łatwiejsze. Gwarancja, bezpieczeństwo, terminy, raty!

 

Drogi czytelniku,

To miejsce zostało stworzone specjalnie dla Ciebie! Znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje, które przeprowadzą Cię przez proces tworzenia pracy dyplomowej. Tak wielu kluczowych rad, jak napisać pracę nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w sieci. Zaczynamy!

Od czego zacząć pisanie pracy? Na to pytanie szukają odpowiedzi wszyscy studenci kończący określony czas edukacji. Wybierając kierunek studiów związani jesteśmy z jego specyfiką, zakresem tematycznym. Kształtuje nasz rozwój, poszerza horyzonty. Wybierając daną specjalizację decydujemy się na podążanie określoną ścieżką. Często ta droga trwa wiele lat, okupiona wysokim nakładem czasu, pracy oraz finansów.

Niezależnie jaki kierunek wybrałeś Drogi Studencie, przed Tobą stoi wielkie wyzwanie. Aby zdobyć wymarzone wykształcenie, musisz napisać pracę dyplomową. Jest to proces wielce istotny. Chcąc napisać pracę dyplomową musisz pojąc wiele reguł i zasad. Charakteryzować się twórczym podejściem do przedmiotu. Głęboką analizą tematu. Pochylić się nad procesami naukowymi.

Tylko skąd czerpać źródło wiedzy? Jak napisać pracę dyplomową? Jak obronić licencjat, a jak pracę magisterską? Jak nie popełniać błędów kolegów i koleżanek, którzy zostali na kolejny rok? Co zrobić żeby napisać dobrą, najlepszą w swojej istocie pracę dyplomową?

Krok 1

Wybór promotora

Mogłoby się wydawać, że to sprawa poboczna. Bo jaki udział może mieć promotor przy pisaniu pracy magisterskiej? Okazuje się , że może i to zdarza się, że przygniatający. Tak samo jak promotor może dodać skrzydeł, gdzie student piszący pracę rozwinie swoje umiejętności wznosząc się wysoko ponad przeciętne możliwości, tak potrafi zamienić proces pisania w istną walkę o przetrwanie. Jak to w życiu. Na różne osoby zdarza nam się trafiać. Tak nie ma nic gorszego jak upierdliwy promotor nie mający czasu. Przepełniony smutkiem i goryczą kolejnym terminem obrony. Potrafi ten wspaniały czas kończenia pewnej drogi w życiu zamienić w jazdę maluchem po kocich łbach. Studencie, uważaj z kim się wiążesz, bo spędzisz z tą osoba najmniej kilka miesięcy. Warto poświęcić czas na rozmowę wstępną. Jak miałaby przebiegać współpraca? Na jakich zasadach? Jakie ma obowiązki student, który broni pracę, ale także co oferuje Wam promotor? Jakiego rodzaju wsparcie? Rzecz zupełnie do przemyślenia, ale jak najbardziej słusznie, byłoby nie spieszyć się z decyzją.

Krok 2

Temat pracy dyplomowej

Ot cały ambaras. O czym pisać? Gdzie szukać natchnienia? Jaki temat sprawi, że nie tylko w odpowiedni sposób zredagujemy tekst, ale także wniesie coś w nasze życie? Studia to nie tylko wbijanie suchej miazgi wiedzy tłuczkiem, ale także moment, w którym otworzymy się na nowe doznanie jakim jest własny udział w twórczym procesie naukowym pisania pracy. Drogi Czytelniku, wybierając temat pracy dyplomowej niech będzie Ci on możliwie bliski. Spędzisz wiele godzin zgłębiając zagadnienie. Nie ma większej frajdy jak analiza tematu, który nas w jakiś sposób dotyczy lub chcielibyśmy poznać genezę poruszonej problematyki. Skoncentruj się Studencie na wyborze tematu. Niech mówienie o sprawie będzie Ci naturalne. Tematem pracy dyplomowej powinna być Twoja mocna strona. To moment, w którym możesz się wykazać opisując to co zawsze sprawiało Ci radość gdy o tym słyszałeś lub czytałeś. Twoje zainteresowanie, które teraz możesz przelać na papier. Nie bagatelizuj sprawy.  Wybór tematu pracy dyplomowej może być źródłem wielu pozytywnych wrażeń, ale także niepokoju. Zbadaj dostępność literatury. Praca dyplomowa powstaje na podstawie źródeł. Im więcej książek, artykułów i innych bazowych tekstów zgromadzisz tym praca będzie lepsza a jej odbiór pełniejszy

Krok 3

Plan Pracy

Plan pracy dyplomowej to nic innego jak jej próbny spis treści. Napisanie planu pracy jest jednym z klasycznych zadań zlecanych studentom podczas pierwszych seminariów, zarówno na studiach licencjackich/ inżynierskich, jak i magisterskich.Plan pracy jest podziałem treści pracy. Wskazuje jakie zagadnienia będą kolejno omawiane, nadaje tytuły poszczególnym częściom. Jest rzeczą ogólnie przyjętą, że plan pracy ulega modyfikacjom w trakcie tworzenia pracy dyplomowej. Poniżej wskazówki:

  • Podziel treść ze względu na określone kryterium;
  • Staraj się zachować właściwe proporcje w budowie pracy (nie zawsze jest to możliwe, np. gdy jeden rozdział jest obszerniejszy od pozostałych i większa ilość podrozdziałów jest uzasadniona złożonością zagadnienia);
  • Zadbaj o przejrzystość i atrakcyjny wygląd planu pracy;
  • Nie omawiaj tego samego zagadnienia dwukrotnie. Obowiązuje zasada rozłączności;
  • Używaj jednoznacznych pojęć, właściwych dla reprezentowanej dyscypliny;
  • Tytuły (rozdziałów, podrozdziałów itd.) powinny być zrozumiałe i jasno określać swoją zawartość;
  • Staraj się rozpisać plan na tyle „wąsko”, aby nie narazić się na zarzut napisania pracy nie na temat. Jednocześnie na tyle „szeroko”, aby wystarczyło materiału do analizy;
  • Pomiędzy elementami pracy (takimi jak: rozdziały, podrozdziały) powinny zachodzić logiczne powiązania. Każda następna część jest kontynuacją poprzedniej i posługuje się przytoczonymi wcześniej argumentami;
  • Podział, w którym rozdział zawiera tylko jeden podrozdział (lub analogicznie podrozdział tylko jeden punkt) jest błędny. W takiej sytuacji podrozdział nie jest potrzebny.

Wzór planu pracy dyplomowej

WSTĘP

1. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

1.1. ZMIANA SPOŁECZNA WEDŁUG TEORII SYSTEMÓW
1.2. CHARAKTERYSTYKA ZMIENNYCH WZORU
1.3. INTERESY I WARTOŚCI

2. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE PO 1989 ROKU

2.1. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA – UJĘCIE MODELOWE
2.2. RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
2.3. GŁÓWNI AKTORZY SCENY ORGANIZACYJNEJ

3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

3.1. CEL, PRZEDMIOT BADAŃ, PYTANIA BADAWCZE
3.2. HIPOTEZY BADAWCZE. ZMIENNE. WSKAŹNIKI
3.3. METODY I TECHNIKI BADAWCZE
3.4. OBSZAR I PRZEDMIOT BADAŃ

4. HISTORIA FIRMY X

4.1. FIRMA X PRZED ROKIEM 1989
4.1.1. Powstanie i odbudowa
4.1.2. Lata powojenne
4.2. WYDARZENIA PO ROKU 1989
4.2.1. Pierwsze lata po transformacji
4.2.2. Wydzielenie spółek-córek i poszukiwanie inwestora strategicznego
4.2.3. Okres niepokojów politycznych w firmie

5. SOCJOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA FIRMY

5.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY X
5.2. KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY X

6. INTERESY I WARTOŚCI PERSONELU FIRMY X

6.1. KOLEKTYWIZM – INDYWIDUALIZM
6.2. AFEKTYWNOŚĆ – AFEKTYWNA NEUTRALNOŚĆ
6.3. PARTYKULARYZM – UNIWERSALIZM
6.4. PRZYPISANE – OSIĄGANE

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS