RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znalazło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Na naszej stronie została zaktualizowana Polityka Prywatności, która obejmuje wszystkie nowe obowiązki informacyjne, które mamy wobec Ciebie jako Administrator Twoich danych osobowych. Dowiesz się z niej m.in. jakie nowe prawa Ci przysługują, a także jak wykorzystujemy oraz chronimy Twoje dane.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma OPUS Education Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ulicy Spacerowa 6B, o numerze NIP: 125-166-98-82.

Dane osobowe

1. W momencie rejestracji lub wykonywania innych czynności związanych z korzystaniem z serwisu, użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu, czyli imię, adres email, telefon kontaktowy

2. Serwis nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.

3. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji i edycji konta są przetwarzane w celach:

 • kontaktu z Administratorem,
 • przesyłania wiadomości systemowych (np. informacje o usunięciu konta lub ogłoszenia),
 • w celach analitycznych i statystycznych – by Administrator mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.
 • w celu świadczenia usług związanych z wykonywaniem na rzecz użytkownika zlecenia, podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia zgłoszenia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

4. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:

 • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
 • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.

Kwestie techniczne

1. Serwis gromadzi informacje zawarte w konwersacjach z użytkownikiem (data i czas wysłania wiadomości, adres IP). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych.

2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych.

Prawa użytkowników

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Postanowienia końcowe

1. Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie Administrator serwisu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, regulaminu lub korzystania z serwisu, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@pisanie.net