ZASADY

Poniższe zasady powstały w związku z wieloletnim doświadczeniem działania między nami, a klientami. Są dla Państwa pomocą i drogowskazem. Możecie do nich wracać na każdym etapie naszej współpracy.

Kontakt

Adres mailowy – kontakt@pisanie.net
Telefon- 500-136-371
Spotkania w naszym biurze w Warszawie.

Cena

Oferta wysyłana jest na adres mailowy. Kwota za wykonanie zlecenia może się różnić w zależności\od:
Terminu wykonania -oferujemy pisanie w trybie ekspresowym lub standardowym
Tematu – zdarzają się zamówienia wyjątkowo skomplikowane i odbiegające od standardowych reguł. Wycena jest indywidualna. Oferujemy płatność ratalną – Po każdej napisanej części. Płatność odbywa się przed rozpoczęciem pisania. Ustalamy harmonogram oddania zlecenia i kolejnych części. Termin oddania zlecenia jest również terminem płatności. Nie dotrzymanie terminu płatności wiąże się z rozpoczęciem procedury windykacyjnej. Możliwe indywidualne ustalenia. Najważniejszy jest kontakt!

Wycena dotyczy pisania w standardzie:
12 TNR wyjustowany, interlinia 1,5, marginesy 2,5; 2,5; 3,0;3,0 Przypisy : 10 TNR wyjustowany interlinia 1,5. Dostarczenie wymogów w trakcie lub po skończonej realizacji może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat związanych z dostosowaniem do wskazanych wymogów.

Rabaty

Obowiązuje system rabatowy. 5% odliczane od ostatniej raty za każdą przyprowadzoną osobę do naszej firmy. Przyprowadzone osoby kumulują rabat, jeśli zamówią pracę 30str i więcej, np.: dla 4 przyprowadzonych osób rabat wynosi 20%

Poprawki

Poprawki wykonujemy za darmo, aż do osiągnięcia pełnej satysfakcji.
Poprawki nie dotyczą dopisywania nowych stron, których potrzeba nie wynika z błędu redaktora, a rozwinięciem bieżącej treści. Także nie dotyczą zmian w planie pracy, który został zaakceptowany.

Plan Pracy

Przygotowujemy za darmo dla realizowanych przez nas prac dla 30 i więcej stron. Koszt planu pracy dla mniejszych prac 150zł

Ankieta

Koszt przygotowania przez nas ankiety jest stały i wynosi 150zł. Można przygotować i dostarczyć ankietę we własnym zakresie. Ankieta jest niezbędna przy pracach badawczych.

Złożenie pracy

Proponujemy usługę złożenia pracy w jednym dokumencie. Przygotowaną do druku według wysłanych do nas wymogów edytorskich. W skład między innymi wchodzi:
automatyczny spis treści, dopasowana interlinia, odstępy, weryfikacja przypisów, spis rysunków, spis tabel, ułożona bibliografia i przypisy. Odpowiednie umiejscowienie dla sekcji wstęp i zakończenie. Wysyłamy dwa pliki: pdf oraz .doc (Microsoft Word)
Cena:

30 stron – 50zł

30-50 stron – 75zł;

powyżej 50 stron – 100zł


Uwagi ogólne

-Ustalony termin oddania pracy jest terminem napisania jej przez redaktora. Prace najczęściej wysyłane są dnia następnego, po wykonanej analizy i weryfikacji.
-Na wiadomości mailowe odpowiadamy jak najszybciej. Czasami jest to 2 minuty, innym razem 2h. Zależne od kolejki i innych okoliczności np.: godzina, weekend, święta.
-Oferujemy usługę PREMIUM. Polegającą na przydzieleniu indywidualnego numeru do kontaktu w usłudze 24/7. O szczegóły zapytaj w wiadomości mailowej
-Raport z systemu antyplagiatowego wykonuje dla nas firma zewnętrzna.
Pobierana jest opłata 2zł/strona
-Każda zmiana ustaleń powinna być zgłoszona drogą mailową

Znajdź nas:
FB: https://www.facebook.com/ceopus/
Instagram: https://instagram.com/pomoc_w_pisaniu

Zobacz w czym jeszcze możemy Ci pomóc:
www.centrumpomocy.info